S&DConstruction | HOI THAO THI CONG TANG HAM DAM CHUYEN P2

NỘI DUNG HỘI THẢO

1. Thi công 2 giải pháp hầm trong cùng dự án 3 tầng hầm: Đào mở Bottom up & Semi Topdown ( dự án Newtatco)

Thạc sĩ – Kỹ sư: Bùi Quang Thái

Ricons Construction Investment JSC

2. Xây dựng và phát triển phần tử chuyển động MEM ( Moving Element Mothod) cho các bài toán động lực học kết cấu

PGS. TS: Lương Văn Hải

Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa

3. D’Capital – Công tác thi công dầm chuyển

Thạc sĩ  – Kỹ sư: Lê Minh Quốc

Ricons Construction Investment JSC

Leave a Reply

Your email address will not be published.